2 bin TL’yi aşmayan icra dosyaları kapanıyor

2 bin TL’yi aşmayan icra dosyaları kapanıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz Kasım ayında 7420 sayılı torba yasayla düzenlenen icra takibindeki 2 bin TL’ye kadar alacakların tasfiyesine ilişkin idari esasları belirledi.

26 Ocak 2023 - 10:04

Resmi Gazete’de yayımlanan gelir vergisi kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun geçici 2. maddesinin uygulanmasına ilişkin esasları belirleyen tebliğteki bazı hükümler şöyle:

- 15 Ağustos 2022 itibarıyla İcra ve İflas Kanunu uyarınca icra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarının 2 bin TL’yi aşmaması halinde icra müdürü, takip talebinde yer alan asıl alacak ve ferilerini dikkate almak suretiyle talebi kabul eder, hacizleri kaldırır, dosyayı kapatır ve Kanun’un geçici 2’nci maddesi uyarınca dosyanın feragat nedeniyle kapatıldığına dair belge düzenler.

- İcra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarı 2 bin TL’nin üzerinde ise 15 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla dosyada yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2 bin TL ve altında kalması halinde icra müdürü, dosya kapak hesabı yaparak takip konusu alacağın 2 bin TL’ye kadar olan kısmını dikkate almak suretiyle talebi kabul eder, hacizleri kaldırır, dosyayı kapatır ve dosyanın feragat nedeniyle kapatıldığına dair belge düzenler.

- Abonelik Sözleşmesinden lanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun uyarınca icra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarının 2 bin TL’yi aşmaması ve alacaklı avukatının alacak hakkından feragat etmesi halinde dosya kapatılır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Bornova Şehir Stadı’na yeni antrenman sahası
Bornova Şehir Stadı’na yeni antrenman sahası
Fiyatı sabitlenen ürünler bugün satışta: İstanbul’da et fiyatları sabitlendi
Fiyatı sabitlenen ürünler bugün satışta: İstanbul’da et...